Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Z sercem na dłoni i głową pełną wiedzy, jak pomóc w chorobie i cierpieniu, czuwamy nad podopiecznymi w ich domach.

Opieka Długoterminowa Pielęgniarska skierowana jest do obłożnie i przewlekle chorych, którzy niekoniecznie wymagają leczenia stacjonarnego ale potrzebują profesjonalnej opieki w domu. 

Na czym polega pomoc pielęgniarskiej opieki domowej?

 • Leczenie ran i odleżyn, zmiana opatrunku, podanie leków, zastrzyków i podłączenie kroplówki.
 • Pomoc w codziennych czynnościach jak mycie, karmienie i higiena podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych.
 • Udzielanie rady bliskim jak zadbać o chorego, prawidłowo wykonywać ćwiczenia i używać sprzętu medycznego.
 • Przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających ruch, oddech i sprawność pacjenta.
 • Wypisanie recept na niektóre leki lub skierowania na badania zgodnie z uprawnieniami. 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa świadczona jest w ramach ubezpieczenia NFZ bezpłatnie. 

 • Wizyty odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu.
 • Ilość godzin ustalana jest indywidualnie z lekarzem lub pielęgniarką.
 • Wizyta świadczona jest w dni robocze od 8 do 20. 
 • W przypadkach uzasadnionych medycznie wizyty mogą odbywać się w weekendy i święta. 

Kto może skorzystać z pielęgniarskiej opieki domowej?

 • pacjent, który został przez lekarza rodzinnego zakwalifikowany do objęcia taką formą opieki;
 • chory otrzymał od 0 do 40 punktów w skali Barthel (w przypadku braku miejsc wpisany na listę oczekujących);
 • nie korzystający z opieki hospicjum stacjonarnego, czy domowego w ramach, którego realizowana jest podobna pomoc;
 • nie są objęci domową formą opieki pacjentów wentylowanych;
 • nie są w zaawansowanej chorobie nowotworowej:
 • u których nie stwierdzono ostrej choroby psychicznej.

Skala Barthel jest testem diagnostycznym stan chorego. Polega on na ocenie sprawności ruchowej i samodzielności wykonywania codziennych czynności. Należą do nich: poruszanie się, siadanie, spożywanie posiłków, ubieranie, higiena osobista czy kontrolowanie potrzeb fizjologicznych. Skala obejmuje 10 czynności i punktację poziomu ich trudności, gdzie 0 oznacza brak samodzielności, 5 częściowe panowanie nad czynnością a 10 to swobodne kontrolowanie i samodzielność. 

Lekarz na podstawie sumy punktów rozmieszcza je w skali, która:

 • Od 0 do 20 pkt wskazuje o braku samodzielności i konieczności objęcia pacjenta kompleksową opieką. 
 • Wynik od 21 do 80 (85 pkt w niektórych przypadkach) pokazuje częściowy brak samowystarczalności. Duży przedział pozwala lekarzowi na interpretację i ustalenie zakresu pomocy dostosowanego do potrzeb chorego.
 • Osoba, która otrzymała powyżej 81 lub 86 pkt uznawana jest za niezależną i nie musi zostać objęta Pielęgniarską Opieką Długoterminową.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa w Pemed to nie tylko pomoc profesjonalistów, ale troska życzliwych i przyjaznych ludzi, którzy wkładają serce w swoją pracę.